مدل ايهان چوب

توسكا رنگ پلي استر
فندقي نيمه مات
پارچه يزد جلو مبلي مارلو