مدل خاص زيبا پر كار وسلطنتي ارانوس

رنگ پلي ارتان ورق طلا
چوب سوپر راش دو رومنبت
كلاف اصلي پارچه ترك
جلو مبلي تمام منبت خاص