مدل مداليوم

تمام چوب راش دورو منبت

پشت لمسه پارچه يزد

رنگ پلي ارتان با ورق طلا