مدل گل سرخي

تمام چوب راش
كاناپه وسط چوب
رنگ پلي استر پارچه يزد
جلو مبلي مارسل